• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

230355 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด ๔.๐ (SMEs & OTOP Transformation) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย สำกนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด ๔.๐ (SMEs10

5 มี.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ” ครั้งที่ ๗

วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

4 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

 วันพฤหัสบดี ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์10

28 ก.พ. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม