• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201392 ยอดเข้าชม

อบรม โครงการ “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (Express Exporter Plus)”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 10

21 มิ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง ณ ตลาดนัดวันศุกร์หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (15 มิถุนายน ๒๕๖๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคสับปะรด ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขอความอนุเคราะห์สถานที่ให้เกษตรกรนำสับปะรดจังหวัดระยอง ไปจำหน่ายปลีก10

15 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง

วันนี้ (15 มิถุนายน ๒๕๖๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ร่วมหารือกับ คุณปวุตติพงศ์  หวังวิริยะพันธ์ ผู้จัดการเขตการขาย  ส่วนขายภาคตะวันออก10

15 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์10

13 มิ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม