• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

199926 ยอดเข้าชม

ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ    และลูกจ้างในสังกัด10

6 มิ.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่10

6 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกสมาคมพัฒนาสับปะรดไทย ภาคตะวันออก และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง10

4 มิ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ศึกษาดูงาน “THAIFEX-World of Asia ๒๐๑๘” ตามโครงการยกระดับศักยภาพบริหารจัดการ และการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการศักยภาพบริหารจัดการและการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเจรจาการค้าในงาน  “THAIFEX-World  of Asia10

4 มิ.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งทางธุรกิจการค้า ตามโครงการยกระดับศักยภาพบริหารจัดการ และการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่ม MINIMOC ภาคตะวันออก เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา และศึกษาดูงาน10

4 มิ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม