• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203394 ยอดเข้าชม

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันจันทร์ที่ ๒5 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

25 มิ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ร่วมรับมอบสับปะรดจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกินผลสดพันธุ์ ทองระยอง  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์10

25 มิ.ย. 2561

อ่านเพิ่มเติม
อบรม โครงการ “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (Express Exporter Plus)”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 10

21 มิ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง ณ ตลาดนัดวันศุกร์หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (15 มิถุนายน ๒๕๖๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคสับปะรด ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขอความอนุเคราะห์สถานที่ให้เกษตรกรนำสับปะรดจังหวัดระยอง ไปจำหน่ายปลีก10

15 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม