• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

207306 ยอดเข้าชม

ร่วมงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓) ประจำปี ๒๕๖๑”

วันเสาร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาออกร้านจำหน่ายในงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาครั้งหนึ่งพระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม10

18 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล ครั้งที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล ” ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและเผยแพร่สินค้าเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ผู้บริโภคได้รู้จักโดยทั่วไป10

18 ก.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีระยุทธ10

18 ก.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ10

18 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓) ประจำปี ๒๕๖๑”

เสาร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำโดย นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในงาน10

18 ก.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ    และลูกจ้างในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในเดือนถัดไป10

3 ก.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม