• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

210863 ยอดเข้าชม

โครงการสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ10

18 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓) ประจำปี ๒๕๖๑”

เสาร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำโดย นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในงาน10

18 ก.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ    และลูกจ้างในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในเดือนถัดไป10

3 ก.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริพร พิลาพันธ์10

2 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง     ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง10

2 ก.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง   เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ10

27 มิ.ย. 2561

อ่านเพิ่มเติม