• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

208773 ยอดเข้าชม

ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้สไตล์ตะพงประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 18.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้สไตล์ตะพงประจำปี 256110

11 มิ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการ"ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือชาวไร่สับปะรดระยอง”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการ "ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือชาวไร่สับปะรดระยอง”10

11 มิ.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดล้นตลาดจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดระยองรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยองที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ จำนวน ๑10

11 มิ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ    และลูกจ้างในสังกัด10

6 มิ.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่10

6 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม