• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

109134 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยง

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ (มังคุด สับปะรด) ออกนอกแหล่งผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี10

3 พ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ Fruit Festival 2022

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์10

3 พ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม