• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217247 ยอดเข้าชม

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปทุเรียนแช่เยือกแข็ง ปี 2565 ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565

เว็บไซต์สำหรับสมัครขอรับการส่งเสริมแปรรูปทุกเรียนแช่เยือกแข็ง ปี 2565 : https://durianblast.dit.go.th/app/login.php

9 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

3 พ.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยง

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ (มังคุด สับปะรด) ออกนอกแหล่งผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี10

3 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม