• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

40495 ยอดเข้าชม

วิทยากรถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์ตลาดพืชทางเลือกตามโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรฯ Agri-Map

           วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา10

12 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม