• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205006 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือแนวทางการเพิ่มช่องทางส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกไปยังประเทศจีน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 มี.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

31 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลาดนัดของดีระยอง “ออฟไลน์” Rayong Space

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

30 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม