• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203169 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง10

30 มี.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามสถานการณ์สับปะรดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

29 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Awareness) เรื่อง “New Trend Technology 2022”

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

29 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม