• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215160 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

28 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อน้ำดอกไม้สีทอง

ขอเชิญชวนสั่งซื้อน้ำดอกไม้สีทอง จากเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เกรด A บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม และ 1010

28 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงาน ตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงาน ตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง10

28 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม