• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217653 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ Fruit Festival 2022

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์10

3 พ.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ ในพื้นที่อีอีซี

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ ในพื้นที่อีอีซี10

28 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม