• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215297 ยอดเข้าชม

งานสัมมนา “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่ายสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย”

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้10

28 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักจุดจำหน่ายหรือรับซื้อผลไม้ในเขตพื้นที่อำเภอนาตาขวัญ

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง10

26 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม