• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218299 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงาน ตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงาน ตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง10

28 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
งานสัมมนา “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่ายสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย”

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้10

28 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักจุดจำหน่ายหรือรับซื้อผลไม้ในเขตพื้นที่อำเภอนาตาขวัญ

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง10

26 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม