• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204729 ยอดเข้าชม

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Awareness) เรื่อง “New Trend Technology 2022”

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

29 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่(Modern Logistics & Supply Chain Managemen

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่(Modern Logistics & Supply Chain Management

28 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม