• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216383 ยอดเข้าชม

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา10

21 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม