• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221057 ยอดเข้าชม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ ในพื้นที่อีอีซี

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ ในพื้นที่อีอีซี10

28 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 6/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

28 เม.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

28 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม