• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213794 ยอดเข้าชม

สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์2565

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย10

18 เม.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564-2564

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 1510

18 เม.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม