• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203288 ยอดเข้าชม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง”

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม10

14 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานจังหวัดระยอง พ.ศ. 2565-2570

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ10

10 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม