• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154270 ยอดเข้าชม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพาณิชย์จับคู่ช่วย “หมู-ข้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

25 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
จุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)

โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง) จังหวัดระยองเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. ถึงวันที่ 3110

24 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง10

24 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธี Kick off โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

24 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม