• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

59361 ยอดเข้าชม

โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา!10

28 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 15(พาณิชย์จานด่วน ราคาถูก)

วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

28 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าว10

28 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสั่งซื้อข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกอบการโรงสี และสหกรณ์ไม่สามารถส่งออกข้าวหอมมะลิได้ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความร่วมมือจาก10

26 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม