• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216001 ยอดเข้าชม

กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายใต้โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าฯ

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค การเจรจาจับคู่ธุรกิจ10

1 เม.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม