• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213177 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง อำเภอเมืองระยอง ตลาดผลไม้ป้ากัลยา และตลาดเขาดิน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง อำเภอเมืองระยอง  ตลาดผลไม้ป้ากัลยา10

1 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้มีการปรับราคาสอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) กำหนด10

1 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือแนวทางการเพิ่มช่องทางส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกไปยังประเทศจีน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 มี.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม