• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221335 ยอดเข้าชม

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา10

21 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อผลไม้ (ล้ง) ในพื้นที่อำเภอแกลง

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง10

20 เม.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม