• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205474 ยอดเข้าชม

มาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี 2565

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนตามมาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ในฤดูกาลผลิต ปี 2565 ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ ประกาศจังหวัดระยอง10

2 มี.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่10

1 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

28 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม