• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222818 ยอดเข้าชม

หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564-2564

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 1510

18 เม.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 12 เมษายน นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชนทางถนนในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา10

12 เม.ย. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม