• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213781 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

24 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2565 และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

23 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม