• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219127 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

24 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

24 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2565 และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

23 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม