• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221110 ยอดเข้าชม

กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายใต้โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าฯ

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค การเจรจาจับคู่ธุรกิจ10

1 เม.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง อำเภอเมืองระยอง ตลาดผลไม้ป้ากัลยา และตลาดเขาดิน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง อำเภอเมืองระยอง  ตลาดผลไม้ป้ากัลยา10

1 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม