• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204051 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ช้อป ชิม ชิล สมาร์ท มาร์เก็ต ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม

ช้อป ชิม ชิล สมาร์ท มาร์เก็ต ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม10

17 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม