• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218735 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)10

22 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม