• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214999 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

21 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์10

21 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10

18 มี.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่พร้อมด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 มี.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม