• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220592 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้มีการปรับราคาสอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) กำหนด10

1 เม.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือแนวทางการเพิ่มช่องทางส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกไปยังประเทศจีน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 มี.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

31 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม