• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204249 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

14 ก.พ. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565

สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์10

14 ก.พ. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม