• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218443 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสต็อกปุ๋ยเคมี

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

16 มี.ค. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับจังหวัด

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

16 มี.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามตรวจสอบราคาจำหน่ายยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชและปุ๋ยเคมี

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามตรวจสอบราคาจำหน่ายยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชและปุ๋ยเคมี

16 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม