• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223845 ยอดเข้าชม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่(Modern Logistics & Supply Chain Managemen

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่(Modern Logistics & Supply Chain Management

28 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานจังหัด ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

28 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม