• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221744 ยอดเข้าชม

ระชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

24 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

24 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

24 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม