• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216135 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-14 มีนาคม 2565 สมัครฟรี.......

7 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 65 เผยจะได้รับความรู้เกณฑ์มาตรฐาน การให้คำปรึกษาเชิงลึก การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การศึกษาดูงานแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 1410

4 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม