• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220687 ยอดเข้าชม

ประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2565 และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

23 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม