• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

153457 ยอดเข้าชม

อเชิญชวนผู้ประกอบการ ฯเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด (DIProm Social Commerce)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ฯเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด (DIProm Social Commerce) ภายใต้โครงการ D-พร้อมสู้ อยู่ได้10

31 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมสัมมนาสินค้าผลไม้ไทยบุกตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 (สพต.1) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น และกรุงโซล มีกำหนดจัดสัมมนา “สินค้าผลไม้ไทยบุกตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้”10

31 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวด12

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 12

31 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

         วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด10

29 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม