• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222556 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)10

22 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

21 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์10

21 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม