• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216346 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี10

3 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
มาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี 2565

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนตามมาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ในฤดูกาลผลิต ปี 2565 ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ ประกาศจังหวัดระยอง10

2 มี.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม