• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223363 ยอดเข้าชม

ติดตามตรวจสอบราคาจำหน่ายยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชและปุ๋ยเคมี

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามตรวจสอบราคาจำหน่ายยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชและปุ๋ยเคมี

16 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
โดยลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับ ปลัดอำเภอเมืองระยอง10

15 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม