• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203176 ยอดเข้าชม

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

19 ม.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะ สภาพ วิธีการดำเนินงานของคลังสินค้า

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 ม.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม