• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220569 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานจังหวัดระยอง พ.ศ. 2565-2570

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ10

10 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง10

10 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม