• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ทำเนียบ

100 ยอดเข้าชม

palace2
palace2
palace2

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดระยอง

1. นายกิติเดช ท้วมเจริญ 1 ก.พ. 2554 - 1 ก.พ. 2555
2. นายวิวัฒน์ กาจนวัฒนา 1 มิ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2555
3. นายกิติเดช ท้วมเจริญ 1 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556
4. นายประธาน นรรัตน์ 1 มิ.ย. 2557 - 1 ก.ย. 2559
5. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ 27 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2563
6. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน