• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจังหวัด

172 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดระยองเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งฯ

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง

26 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยองเรื่องขยายระยะเวลารับสมัครผู้รวบรวมและกระจายกุ้งเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครผู้รวบรวมและกระจายกุ้งเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 จังหวัดระยอง

26 ส.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยองเรื่องขยายระยะเวลารับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 จังหวัดระยอง

26 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดระยองออกคำสั่งที่ 11803/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

จังหวัดระยองออกคำสั่งที่ 11803/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 20 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม10

19 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลดภัยด้านอาหาร ่จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคา

10 ส.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม