• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจังหวัด

146 ยอดเข้าชม

คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉ14

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8750/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 ดาวน์โหลดคำสั่งด้านล่าง

21 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดระยองออกคำสั่ง ฉบับที่ 13 (8278/2564) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

จังหวัดระยองออกคำสั่ง ฉบับที่ 13 (8278/2564) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน10

11 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่องจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่องจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ด้านล่าง>>>

26 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง และ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 27 มีนาคม 2563

1. ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>>คลิก10

27 มี.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ

ประกาศรายผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน จำนวน 1 อัตรา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง>>>

27 มี.ค. 2563 11

อ่านเพิ่มเติม