• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจังหวัด

333 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพาณิชย์...ลดราคา! Mobile10

30 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการเช่าอาคารจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการเช่าอาคารจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

29 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพช่วยประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพช่วยประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1)10

24 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยองเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดระยองเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)10

10 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม